Cursus Zelfvertrouwen voor je Kind

Gerda den Admirant Zelfvertrouwen van je kind Reactie plaatsen

vader met zoontje in hangmat

Cursus zelfvertrouwen voor je kind komt bij veel kinderen en in tal van gezinnen goed van pas.

Kinderen zijn heel verschillend. Zowel uiterlijk als innerlijk zijn ze allemaal uniek! Het is altijd weer mooi om te zien wat de eigen-aardigheden van kinderen zijn.

Behalve dat kinderen al uniek worden geboren, zie je ook dat ze zich allemaal anders ontwikkelen.

Daar kun je als ouders en omgeving wel wat sturing aan geven.

Het is niet altijd te voorkomen dat je een cursus zelfvertrouwen voor je kind goed kunt gebruiken.

Maar eerst ga ik je helpen door verschillende handvatten te geven om je kind positief te begeleiden!

Wanneer is een cursus zelfvertrouwen voor je kind noodzakelijk?

Tegenwoordig horen we steeds over langer wordende wachtlijsten in de jeugdzorg.

Een groot percentage kinderen heeft in deze tijd een stickertje opgeplakt gekregen.

Termen als ADHD, Pdd nos, Autisme, etc. komen we bij veel kinderen tegen.

Maar ook bij kinderen die ‘niks’ mankeren kunnen er zorgen zijn waardoor je toch hulp gaat zoeken.

Eén van de zorgpunten kan zijn dat je kind te weinig zelfvertrouwen heeft.

Een kind wordt op dat gebied blanco geboren, alhoewel hij of zij natuurlijk wel wat eigenschappen van de ouders meekrijgt.

Wanneer jij last hebt van faalangst, een laag zelfbeeld en te weinig zelfvertrouwen, loopt je kind een veel grotere kans een cursus zelfvertrouwen voor je kind nodig te hebben.

Maar het kan ook zijn dat jij zo gefocust bent op de positieve ontwikkeling van je kind dat je een behandeling kunt voorkomen!

moeder met kind

Ik wil met jou kijken naar de aandachtspunten die nodig zijn om je kind met zelfvertrouwen te laten ontwikkelen.

Het ene kind zal het meer nodig hebben dan het andere, maar positieve aandacht doet elk kind goed!

Daar kun je bijna niet te veel van geven!

Voorkomen van een cursus zelfvertrouwen voor je kind

Een oud gezegde zegt het al: Voorkomen is beter dan genezen!

Wat kun jij doen om je kind te helpen  om een positief zelfbeeld te ontwikkelen en voldoende zelfvertrouwen op te bouwen?

Bedenk dat een kind voortdurend in ontwikkeling is en dat elke ervaring mee wordt genomen in hoe hij naar zichzelf kijkt.

Een heel negatieve ervaring is natuurlijk wanneer je kind gepest wordt in de groep op school!

Het is daarom van groot belang om die positieve stimulans als ouders vanaf het begin te geven.

Neem de tijd voor de verzorging van je kind als baby!

gelukkige moeder met baby

Ook al zegt je kind nog niets terug, toch ervaart een baby al of jij de tijd voor hem of haar heeft en neemt.

Wanneer je gehaast je kind voedt, verschoont en in bad doet en daarbij weinig aandacht geeft voelt een kind heel jong dat al.

Praat ook altijd tegen je kind. Ook daarmee geef je al signalen dat het een persoontje is die er mag zijn en belangrijk voor jou is!

En last but not least: knuffel je kind zodat hij of zij voelt dat je van je kind houdt!

Weinig zelfvertrouwen bij je kind vraagt goede begeleiding

Wanneer kinderen zelf iets meer gaan reageren en zich steeds meer bewust worden van de omgeving zie je toch dat veel kinderen weinig zelfvertrouwen hebben. Dat uit zich in een stukje onzekerheid over zichzelf.

Je ziet dan dat een kind zich soms wat meer terug trekt of zegt dat hij dat echt niet kan.

Andere kinderen laten juist weer heel stoer gedrag zien en hebben een houding alsof ze alles kunnen!

Gebrek aan zelfvertrouwen laten kinderen ook uiterlijk wel zien.

Ze kruipen achter hun moeder weg en durven je soms niet aan te kijken. Meestal maken ze een erg verlegen indruk.

Nu is het zo dat ieder kind zich wel eens onzeker zal voelen. Maar wanneer het zeer regelmatig voorkomt is er het gevaar dat er een negatief zelfbeeld ontstaat.

Voor kinderen met een negatief zelfbeeld wordt het steeds lastiger om zichzelf te waarderen en positief te ontwikkelen.

Ze krijgen ook wel last van faalangst en zullen niet zo gemakkelijk iets nieuws ondernemen.

Als ouders en omgeving is het belangrijk dat je deze kinderen helpt om meer positieve gedachten te ontwikkelen.

Dat is mogelijk door je kind een stukje bevestiging te geven wanneer hij of zij iets goed doet of zegt.

Wanneer is een cursus zelfvertrouwen voor je kind aan te bevelen?

Bij onzekere kinderen zie je vaak dat ze ook weinig weerbaar zijn.

Ze vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen en zichzelf te verdedigen

Wanneer zo’n kind wordt uitgescholden zal hij of zij niet gelijk een weerwoord hebben.

En misschien hebben ze zo weinig zelfvertrouwen dat ze nog gaan denken dat het waar is ook wat die ander zegt!

Ze durven op geen enkele manier iets terug te zeggen of te doen om zichzelf te verweren.

We zien vaak dat zelfvertrouwen en weerbaarheid gelijk op gaan.

Kinderen die niet weerbaar zijn worden door pesters als eerste gepakt. Ze zijn een gemakkelijke prooi!

Deze kinderen kunnen geholpen worden door middel van een weerbaarheidstraining.

watergevecht van vader en kinderen

In zo’n weerbaarheidstraining wordt in een groep geoefend hoe een kind zou kunnen reageren. Een kind leert zichzelf veel beter te verweren en krijgt daardoor ook meer zelfvertrouwen.

Er zijn veel psychologen, praktijken en instellingen die weerbaarheidstrainingen aanbieden.

Je kunt navraag doen bij het Centrum Jeugd en Gezin bij jullie in de buurt, of bij je huisarts. En anders kunnen ze je op school wel doorverwijzen. Desnoods zoek je op internet naar de mogelijkheden.

Tips voor ouders om een cursus zelfvertrouwen voor je kind te voorkomen

Toch is het veelal mogelijk om als ouders zelf een soort weerbaarheidstraining te geven aan je kind.

Ik loop verschillende mogelijkheden na. Doe er je winst mee en gebruik wat voor jou en je kind een hulp is naar meer zelfvertrouwen!

Wanneer jij je kind meer zelfvertrouwen wilt geven is in de eerste plaats liefde en aandacht belangrijk!

Liefde vertaalt zich bijvoorbeeld in regelmatig knuffelen, en positieve aandacht uit zich in oprechte belangstelling.

Het is belangrijk dat je kind weet dat hij de moeite waard is en dat er mensen zijn die van hem houden!

Dat geeft een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen!

vrolijke familie op de brug

Daarnaast zijn er in de opvoeding nog meer dingen die je kan doen om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten:

Geef je kind voldoende complimenten en doe dit op een goede manier.

Ik zie regelmatig om mij heen dat ouders en leerkrachten kinderen soms overladen met complimenten.

Voor de kleinste dingetjes worden kinderen geprezen alsof ze iets geweldigs hebben gepresteerd.

Hoewel complimenten belangrijk zijn om een kind zelfvertrouwen te geven moet het wel in goede proporties gedaan worden.

Het is daarom belangrijk dat een compliment op de goede manier gegeven wordt! Dán kunnen kinderen er nooit te veel krijgen.

Kinderen worden dan op een positieve wijze gestimuleerd en ontwikkelen dan een positief en een gezond zelfbeeld.

Wanneer is een compliment dan goed te noemen? Denk dan aan onder andere het volgende:

 Laat je compliment heel duidelijk zijn

Sommige ouders zeggen bijvoorbeeld: “Je bent een kanjer!”  Voor je kind is dan wel duidelijk dat jij trots bent op hem, maar het is ook belangrijk om dat precies in te vullen.

Vertel je kind dan ook wát je zo goed van hem vond. Je ziet bijvoorbeeld dat je kind heel erg zijn best heeft gedaan op een opdrachtje, of dat hij heel lief was voor zijn broertje of zusje en hem of haar heeft geholpen.

 Snel reageren op goed gedrag is effectief

Een compliment komt het beste over wanneer je direct na die goed actie van je kind reageert.

compliment en applaus ontvangen

Je kind weet dan ook wát goed gevonden wordt en wordt gestimuleerd om zich meer zo goed te gedragen!

Van een goed gegeven compliment gaat je kind stralen!

Maar wees niet te veel gericht op het resultaat! Laat vooral de positieve inzet en bedoelingen beloond worden.

Geef je kind de ruimte om zichzelf te ontwikkelen

Je kunt je kind stimuleren zijn zelfvertrouwen te ontwikkelen door je kind de ruimte te geven om bijvoorbeeld iets zelf uit te proberen.

Te veel je kind in bescherming nemen zorgt er voor dat ze geen fouten maken.

Het is belangrijk dat je vertrouwen uitstraalt naar je kind. Moedig je kind aan om iets te doen en neem het niet te snel over.

Op deze manier leert je kind ook zijn angsten te overwinnen.

Je helpt kinderen zich goed te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen, als ze weten dat fouten maken niet erg is.

Met onzekerheid toch gaan voor een cursus zelfvertrouwen voor je kind?

Ondanks alle complimenten kan het zo maar zijn dat je kind toch onzeker blijft.

Wees er van overtuigd dat het niet aan jou ligt! Je zou er zelf onzeker van worden!

Maar kijk me mij mee hoe je in eerste instantie zelf je kind een positieve impuls kunt geven.

En laten we eerlijk zijn: iedereen is weleens onzeker! Dat geldt ook voor jou en mij.

Het hoort bij nieuwe dingen leren. Ook dat zul je wel herkennen.

Dat geldt voor volwassenen en zeker voor kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn!  Onzekerheid bij kinderen uit zich verschillend.

Het ene kind trekt zich terug, durft veel dingen niet, maakt geen oogcontact of is erg verlegen.

bang meisje

Het andere kind kan juist snel gefrustreerd, boos en druk gedrag laten zien.

Een beetje onzekerheid is niet erg, maar als je kind er last van heeft, dan is het het belangrijk om je kind meer zelfvertrouwen op te laten doen.

Soms helpt het om dan een goede cursus te gaan volgen.

Dat is mogelijk voor je kind alleen, maar er zijn ook cursussen voor het hele gezin.

Toevallig zag ik de cursus zelfvertrouwen van de site Pscyhogoed.nl

Naast de vele tips die de therapeut Rian Meddens op de site heeft staan biedt ze ook cursussen aan.

Wanneer je een goede cursus zoekt kan ik haar site en cursus van harte aanbevelen!

Oorzaak onzekerheid waardoor een cursus zelfvertrouwen voor je kind raadzaam is! 

Waarom het ene kind meer onzeker is dan het andere kind heeft te maken met aanleg en omgeving.

Bij mishandeling of constante correctie krijgen kinderen al jong het gevoel niet de moeite waard te zijn en gaan aan zichzelf twijfelen.

Maar groeit je kind op in een veilige, positieve omgeving met voldoende grenzen en duidelijkheid, dan krijgt je kind meer kans om zelfvertrouwen op te bouwen.

Kinderen die van nature aan zichzelf twijfelen hebben meer positieve ervaringen en positieve feedback nodig om vertrouwen in zichzelf te ontwikkelen.

De jeugd-ervaringen zijn zo belangrijk dat ze zelfs ook bepalend zijn voor hoe zelfverzekerd je kind zal zijn als hij volwassen is.

Wie en wat heeft invloed op het zelfvertrouwen van je kind?

De manier waarop jij met je kind omgaat is heel belangrijk. Maar daarnaast wordt de omgeving van je kind steeds groter en breder.

Je kind krijgt te maken met leeftijdsgenoten op school of op de club. Sommige kinderen worden gepest.

De reden waarom juist jouw kind slachtoffer is, is meestal onduidelijk.

een huilend meisje

Maar de gevolgen voor het zelfvertrouwen van het kind dat gepest wordt zijn meestal erg groot.

Er kunnen ook andere ingrijpende gebeurtenissen in het leven van je kind zijn die er voor zorgen dat je kind onzeker wordt.

Je kunt dan denken aan een scheiding, verandering van school, het overlijden van een ouder of opa of oma.

Niet ieder kind wordt erg onzeker van deze ingrijpende gebeurtenissen.

Dat hangt ook af van hoe het kind al gevormd is en hoe de omgeving met deze zaken omgaat.

En verder kan onzekerheid ook grip op het kind krijgen wanneer er sprake is van gedragsproblemen of leerproblemen en wanneer een kind te maken heeft met een ontwikkelingsstoornis.

In dit soort situaties worden ouders meestal door verwezen naar een deskundige die zowel ouders als kinderen gaat begeleiden.

Cursus zelfvertrouwen voor je kind of een cursus blijvend zelfvertrouwen voor jezelf?

Ik weet uit ervaring dat, wanneer je hulp moet gaan zoeken voor één of meer kinderen, het ook iets met jezelf doet!

Je probeert sterk te zijn en te blijven maar het doet zeer wanneer kinderen naar speciaal onderwijs moeten gaan.

Het schokt je wanneer je kinderen een etiketje krijgen opgeplakt en het brokkelt ook jouw eigen zelfvertrouwen af!

Ik weet nog goed dat de tranen in mijn ogen sprongen toen een kind niet kon blijven op haar vertrouwde school en toen ze later een sociale vaardigheidstraining moest gaan volgen.

Of een ander kind dat gepest werd en alleen stond in de klas.

Wat doet het je dan goed wanneer een psycholoog je een hart onder de riem steekt en zegt bewondering te hebben voor ons als ouders hoe we het met elkaar hebben opgepakt.

Maar soms heb je zelf wat extra steun en begeleiding nodig om er niet onderdoor te gaan.

Jonge vrouw in gedachten

Je kunt dan denken aan de cursus Blijvend Zelfvertrouwen van Frank de Moei.

Het is een cursus waar je 100% garantie krijgt en die je helpt om zelf weer meer zelfvertrouwen op te bouwen.

Van harte aanbevolen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *