smileys met emoties

Gevoelens en emoties

Gerda den Admirant Gelukkig zijn, Omgaan met zorgen en stress, Zelfbeeld Reactie plaatsen

moeder met dochtertje

Gevoelens en emoties: iedereen heeft er mee te maken!

De één laat iets meer van zijn of haar gevoelens zien dan de ander.

En emoties zijn vaak niet helemaal te verbergen.

Emoties zijn meestal vrij duidelijk zichtbaar.

Het jongste kind laat al duidelijk emoties zien!

Dat is in het begin de enige manier om te communiceren.

Je ziet al snel wanneer iemand boos of verdrietig is.

Maar ook blijdschap en spanning is meestal van iemands gezicht af te lezen.

De begrippen gevoelens en emoties lopen regelmatig door elkaar heen.

Toch hebben we met 2 verschillende categorieën te maken.

In dit artikel wil ik daar dieper op ingaan.

En daarnaast wil ik het hebben over wat die gevoelens en emoties met ons doen en in hoeverre we daarmee communiceren naar anderen toe.

Verschil tussen gevoelens en emoties

Er is binnen de psychologie meer geschreven over het verschil tussen gevoelens en emoties.

Mijn man grapte al dat het een gevoelig onderwerp was en heel emotioneel 🙂

Maar even serieus: naar mijn idee kon je gevoelens en emoties best wat door elkaar gebruiken.

Toen ik me er wat meer in verdiepte kwam ik echter duidelijke verschillen tegen!

Gevoelens

Bij gevoelens gaat het vooral om iets wat je met je lichaam voelt.

Je kunt je bijvoorbeeld ziek voelen, of je kan je ergens op je gemak voelen of juist niet zo prettig voelen.

Gevoelens gaan dieper dan emoties. Maar gevoelens worden meestal minder heftig ervaren.

Gevoel heeft veel met je persoonlijkheid te maken terwijl emoties meer duiden op verschillende omstandigheden en hoe we die op dat moment ervaren.

Als voorbeeld kun je denken aan ‘van iemand houden’.

Dat is een gevoel dat meestal lang aanwezig blijft, ook al kunnen veel tegenstrijdige emoties ernaast bestaan.

Je kunt bijvoorbeeld boos op iemand zijn of teleurgesteld zijn door die persoon, terwijl je tegelijkertijd wel van hem of haar houdt.

Emoties

Emoties laten zien dat iets je raakt. Je kunt dan denken aan verdriet, jaloezie, vreugde of angst.

Ze zijn meestal heftig en vaak heb je het gevoel dat ze je overkomen en dat je er geen controle over hebt.

Emoties zijn veelal ook duidelijk aan een persoon te zien.

Voorbeelden van emoties zijn: huilen, blozen, of trillen.

Het zijn vooral uitingen van gevoelens; je gevoelens komen door emoties naar buiten.

Soms raak je er ook wat verward door. Je kunt dan niet meer helder en logisch nadenken.

Op zulke momenten moet je geen belangrijke beslissingen nemen en is het goed bedenktijd te nemen.

Emoties zijn heftig, maar kunnen ook weer snel verdwijnen.

Gevoelens en emoties uit elkaar houden

Ik las een gemakkelijk geheugensteuntje om het verschil tussen gevoelens en emoties te laten zien:

Jij hebt gevoel en emoties hebben jou!

 Zodra je dit helder hebt wordt het veel gemakkelijker om jezelf onder controle te houden op het moment dat je te maken hebt met heftige emoties.

Emoties laten niet altijd een objectieve waarheid zien.

Je zult regelmatig achteraf  inzien dat de realiteit minder heftig en ernstig is dan dat je emoties je wilden laten geloven.

Door ergens rustig over na te denken komt de werkelijkheid beter naar boven en zullen de emoties minder heftig worden.

Emoties kunnen ook positief zijn!

Emoties kunnen jou beschermen doordat ze als het ware aan de bel trekken wanneer iemand over jouw grenzen heen gaat.

En naast emoties die jou angstig of verdrietig maken, zijn er ook veel positieve emoties.

Ze geven jeu aan het leven wanneer je fijne emoties ervaart.

Ze zijn daarom ook zinvol en geven je het gevoel dat je leeft!

Je kunt bijvoorbeeld erg verliefd zijn: wat geeft dat emoties!

Uiteindelijk kom je meestal na verloop van tijd in rustiger vaarwater.

Maar die verliefde gevoelens en emoties had je toch niet willen missen.

Wat bijzonder wanneer die verliefde emoties in diepe gevoelens van liefde over gaan!

Het belang van gevoelens en emoties uit elkaar te houden

Steeds weer opnieuw kun je je afvragen of je te maken hebt met gevoelens of emoties!

Het blijkt in de praktijk best verwarrend te zijn.

Dat komt omdat er een sterke verwantschap is tussen emoties en gevoelens.

Zowel gevoelens als emoties zijn allebei belangrijk.

Het resultaat van hoe wij handelen heeft alles te maken met emoties en gevoelens.

En door het verschil tussen die twee te kennen gaan wij onszelf en de mensen om ons heen beter begrijpen!

Emoties

Emoties geven betekenis aan je leven. Jouw kijk op het leven is een emotionele kijk.

Emoties bepalen onze houding ten opzichte van de werkelijkheid en geeft ons sturing aan alles wat mooi is in dit leven.

Daarnaast zijn emoties er ook om ons te waarschuwen voor gevaren.

Emoties worden gestuurd door onze zintuigen.

Je kunt dan denken aan deze volgorde:

Waarneming

Wanneer we bijvoorbeeld iets zien aankomen in het verkeer dat gevaar kan betekenen, zien we dat met onze ogen en/of horen we dat met onze oren. Onze zintuigen nemen het waar.

Fysieke reactie

We reageren lichamelijk op gevaar. Onze spieren spannen zich, ons hart klopt sneller en we voelen de adrenaline door ons heen gieren. We maken ons lichaam instinctief klaar om te reageren.

Beoordeling

In een fractie van een paar seconde reageren we op het gevaar. Wanneer je bijvoorbeeld de weg over wilde steken en er komt iemand aan scheuren, of je stapt het zebrapad op, maar ziet dat de naderende auto bestuurder jou niet heeft gezien.

Beslissende actie

In korte tijd heb je een beoordeling gemaakt en kun je op de juiste manier, gestuurd door je emoties reageren.

Zonder emoties herkende je niet het gevaar en was je niet snel genoeg geweest.

Concrete verschillen tussen gevoelens en emoties

Zoals je wel gemerkt hebt blijft het lastig om gevoelens en emoties te onderscheiden.

Ik heb wat concrete voorbeelden die dicht bij elkaar liggen, maar toch net het verschil tussen gevoelens en emoties weergeven.

Een belangrijk verschil tussen gevoelens en emoties is dat gevoelens meestal over een langere tijd verspreid zijn, terwijl emoties heftiger zijn, maar ook korter.

Een goed voorbeeld daarvan is liefde en verliefdheid.

Nu nog een rijtje van verschillen die veel verwantschap met elkaar hebben:

Gevoelens                                         Emoties

Geluk                                                      Vreugde

Zorg                                                         Angst

Tevredenheid                                        Enthousiasme

Bitterheid                                               Woede

Liefde                                                      Lust

Depressie                                               Verdriet

Zorgen rondom gevoelens en emoties

Gevoelens en emoties zijn onmisbaar in het leven.

Zonder gevoelens en emoties lijken we op een robot, die functioneert en produceert.

Maar hij doet dat zonder gevoel en is daardoor net een machine.

Dat onderscheidt ons mensen van machines en computers.

Bij al ons functioneren komen gevoelens en emoties om de hoek kijken.

Wij nemen ook beslissingen vanuit onze gevoelens.

En dan gaat het niet om welk koekje we kopen voor de koffie.

Dat heeft wel met smaak en onze portemonnee te maken.

Maar ik denk dan ook aan grote aankopen zoals een auto of een huis.

Er is bekend, alleen al van de huizenprogramma’s, dat mensen al heel snel op hun gevoel af gaan als het om een keuze van een huis gaat.

Al de eerste minuten dat ze binnen komen, of zelfs al van buiten, staat de beslissing al bijna vast of ze voor dat huis zullen gaan of niet.

En dit is dan een voorbeeld van keuzes maken.

Maar er zijn ook heel diepe gevoelens die het leven bijna ondraaglijk maken.

jonge vrouw peinst

Je probeert gevoelens uit te schakelen om gewoon te kunnen functioneren.

En je wilt die gevoelens niet te veel door emoties naar buiten laten komen.

Je propt ze op en stopt ze steeds dieper weg.

Wie jij ten diepste bent en hoe jij je voelt wil je zo min mogelijk laten zien!

Daar heeft toch niemand iets mee te maken?

Je wilt niet dat anderen weten hoe beroerd jij je voelt en je schakelt zo veel mogelijk je emoties uit.

Op dat moment heb jij een modus gezocht en gevonden om te overleven.

Maar vroeg of laat blijkt deze vorm van overleven niet zo gezond te zijn!

En dan wordt het tijd om de gevoelens weer op te graven en er samen met iemand naar te gaan kijken!

Misschien reageer je veel heftiger op ogenschijnlijk minder ernstige situaties.

Anderen valt het ook op en je ziet wat verbaasde en onbegrijpelijke blikken of reacties.

Ook dán is het goed om naar jezelf te kijken: waar komen deze emoties vandaan en wat is de diepere laag?

Ga met je huisarts in gesprek en vraag jezelf af of je wat begeleiding nodig hebt.

Ook via een online e-cursus  is het mogelijk goed naar jezelf te kijken en het stukje stress, wat misschien aanwezig is, op te sporen en te kijken naar de oorzaken vanuit het verleden óf heden.

Het kan een helder licht laten schijnen op jouw heftige emoties!

We hebben onze gevoelens en emoties gekregen om als mens gelukkiger te leven, maar de emoties bieden ons ook bescherming bij gevaar.

Samen met intuïtie en instinct vormen gevoelens en emoties een uniek persoon die jij mag zijn!

Wanneer jij meer wilt lezen over gevoelens en emoties kan dit boek verdieping geven:

De rol van gevoelens en emoties in de religieuze ervaring

boek gevoelens en emoties

Schrijver is J.W.Saane

Voor de gelovige mens telt niet alleen de geloofsovertuiging, maar zeker ook de persoonlijke religieuze ervaring.

Bestellen

Wil jij een gelukkig leven?

Logo met vertrouwen leven 2018

En wil je weten hoe dat mogelijk is?

vrouw te midden van zonnebloemen

Ja, vertel me er meer over!

Wil jij een leven zonder zorgen en stress?

liefde, hart, madeliefjes

Kijk hoe jouw leven positief kan veranderen!

Ik wil weten hoe mijn zorgen en stress verdwijnen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *