onbezorgd meisje met hoed

Leven zonder zorgen

Gerda den Admirant Gelukkig zijn, Omgaan met zorgen en stress 1 Reactie

Leven zonder zorgen is dat mogelijk?

Zorgen hebben we toch allemaal?

Zorgen en stress ontgaat toch niemand?

Je moet wel een erg zorgeloos type zijn wanneer je zegt dat je leven zonder zorgen is!

En eigenlijk denk ik dat niemand dat van zichzelf zou willen zeggen.

Toch wil ik in dit artikel spreken over onbezorgd zijn en hoe dat mogelijk is.

 

Bestaat er iemand met een leven zonder zorgen?

Ik denk dat er eigenlijk niemand is die zich nooit zorgen maakt.

Het kleinste kind dat tot bewustzijn is gekomen kan zich zorgen maken.

Het zijn dan misschien heel kleine zorgen, die wij als volwassenen gemakkelijk kunnen oplossen. Maar toch!

Al jong kunnen er zorgen aanwezig zijn.

Ik heb kinderen en kleinkinderen die pas verhuisd zijn. Ze moeten opnieuw beginnen.

En voor de kleinkinderen betekent dat: een nieuwe school met alles erop en eraan.

Weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes zoeken. Je plaatsje vinden binnen de klas, de sportclub en de muziekgroep.

En dat zijn niet altijd gemakkelijke dingen.

Datzelfde geldt voor ons als volwassenen.

Zeker wanneer je ergens nieuw gaat beginnen moet je je plaatsje zien te veroveren.

onbezorgde vrouwen

Voor sommigen lijkt dat vanzelf te gaan. Ze bewegen zich gemakkelijk tussen de mensen en vinden dat men hen maar moet nemen zoals ze zijn.

Maar voor de meeste mensen kan het een zorg zijn hoe het allemaal zal gaan.

Soms is het een combinatie van dingen: je gaat verhuizen en krijgt ook nog eens nieuw werk.

Of je gaat scheiden en komt daardoor ook in een andere omgeving terecht.

Dit kunnen best grote zorgen zijn.

En dan heb ik het nog niet eens over de financiële zorgen.

Er zijn genoeg mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

appartementen

Ze wonen in een huurhuis en zien de huurverhoging er al weer aan komen, terwijl het inkomen niet veel meer is geworden.

Ook zorgen rondom ziekte van jezelf of mensen uit je gezin of familie kunnen je helemaal in beslag nemen.

Wat zal de uitslag zijn van het onderzoek wat heeft plaats gevonden en zal de operatie geen ernstige ziekte laten zien?

De weg naar leven zonder zorgen

Leven zonder zorgen is volgens mij alleen mogelijk wanneer je de zorgen uit handen kunt geven.

Vanuit de Bijbel wordt ons een weg gewezen naar een onbezorgd leven.

En wat lijkt dat een gemakkelijke weg! En toch moet ik eerlijk zeggen dat ik zo vaak een andere weg zoek.

In een lied zien we de vergelijking van het geheim van die weg.

Het lied gaat als volgt:

Weest niet bezorgd

naar het Bijbelboek Mattheüs 6:35-34

        1.Weest niet bezorgd;  je leven is meer dan kleed en brood.

        Zou Hij die dat gegeven heeft niet kennen al jouw nood?

        Ga jij het gras niet te boven? Hoe bloeit het eer het verdort?

        Vreest dan niet kleingelovig dat jij vergeten wordt.       

     2. Ziet hoe Hij kleedt de bomen en bloemen van het veld.

        Hij voedt de zorgeloze vogels, spelend ongeteld:

        zou Hij ook jou dan niet kleden, de kinderen die Hij kent,         

       niet horen de gebeden, van wie zich tot Hem wendt?

  1. Zoekt eerst het Rijk, uw Vader schenkt alles bovendien,

        Hij zal je niet beschamen, maar zijn goedheid jou doen zien.

        Weest niet bezorgd tegen morgen, want elke dag heeft zijn kwaad

        en heeft zijn eigen zorgen, ’t is God die met je gaat.

vogel en bloemen

God kent je zorgen

Om zo te leven moet je God leren kennen en Hem vertrouwen.

Dat vraagt om een leven in overgave en zorgen uit handen geven.

Of dat gemakkelijk is? Nee, niet echt!

Wij zijn mensen die tobben over onze zorgen en ze graag zelf willen oplossen!

En sommige zorgen zijn eenvoudigweg niet op te lossen!

Het gaat niet altijd zoals wij graag willen en dan kunnen we verschillende dingen doen:

1.We blijven in een kringetje rond draaien en bekijken onze zorgen van alle kanten, zonder dat ze opgelost worden.

2.Je gaat in geloof en vertrouwen je weg en geeft je zorg uit handen en legt het bij God neer.

3. Je zoekt met hulp naar praktische oplossingen

4. Soms is het mogelijk om het leven eenvoudiger te maken waardoor de zorgen ook kleiner worden.

5. Je gaat in therapie wanneer je er helemaal niet meer uitkomt

6. Je volgt een e-cursus “leven zonder zorgen en stress”

De beste weg om te leven zonder zorgen

Natuurlijk is de beste weg je zorgen bij God neer te leggen en rustig te gaan slapen.

Maar daarnaast zijn wij mensen met verstand en gevoel en zoeken ook zelf naar oplossingen.

Ik denk dat wanneer we verschillende mogelijkheden aan mogen vinken we een combinatie krijgen van uitkomsten om een leven zonder zorgen te krijgen.

Dat is voor mij tenminste heel herkenbaar.

Ik kan tijdens een kerkdienst of wanneer ik iets lees in de Bijbel mijn zorgen helemaal uit handen geven.

Maar 5 minuten later kunnen die zorgen zo maar weer op mij af komen en zoek ik zelf weer naar mogelijkheden om die zorgen kleiner te maken.

een jongen en meisje naast elkaar op het strand

En soms helpt het om je problemen met iemand te delen. Je blijft er niet alleen mee in je hoofd malen, maar bespreekt het met je man of vrouw, een vriend of familielid.

Wanneer je er samen naar kijkt komt er soms een oplossing van je zorg of probleem door een inzicht waar je zelf niet opgekomen was.

Praktische tips om te “ontzorgen”

Het is belangrijk dat je niet de controle over heel je leven wilt houden.

Dat geeft veel stress, want je kunt nooit alles helemaal overzien.

Er zijn altijd onverwachte gebeurtenissen.

Dat zijn de verrassingen van het leven en het is goed om daar in mee te gaan en op in te spelen.

Houd ook ruimte vrij in je agenda om tot een stukje ontspanning te komen.

Zorg dat je niet altijd met je hoofd bezig moet zijn, maar zoek, naast een stukje rust, ook bezigheden met je handen.

Terwijl ik in huis bezig ben met de boel op te ruimen of de was te doen laat ik mijn gedachten de vrije loop.

En tot mijn verbazing krijg ik dan vaak de meest creatieve ideeën hoe ik bepaalde dingen het best kan aanpakken.

Ook een opgeruimd huis kan helpen om de problemen of zorgen wat overzichtelijker te maken.

Door voor jezelf daarna op te schrijven wat je het meeste zorgen geeft of bezig houdt lukt het meestal beter om de zorg in te kaderen en aan te pakken.

jongen schrijft iets op

Niet alle zorgen zijn te verhelpen. Maar met hulp kom je soms aardig in de goede richting.

Hoe professionele hulp richting geeft aan een leven zonder zorgen

Het kan zijn dat jij er zelf en met hulp van een vriend of familielid toch niet uitkomt.

Professionele hulp is dan de aangewezen weg.

Je kunt denken aan een pastor bij wie je een gesprek kunt aanvragen.

Ook zijn er natuurlijk therapeuten die met je mee willen denken.

Wanneer het om financiële zorgen gaat en/of schulden zijn er de maatschappelijke hulpverleners.

En als jij je vooral zorgen maakt omdat je dingen niet van je af kunt zetten en maar niet weet hoe je verder moet is mogelijk de e-cursus “leven zonder zorgen en stress een goede optie die je zeker verder kan helpen.

In ieder geval de moeite waard om niet in je zorgvolle kringetje rond te blijven draaien, maar naar buiten te komen om te zoeken naar een leven zonder zorgen!  

Wil jij een leven zonder zorgen en stress?

liefde, hart, madeliefjes

Kijk hoe jouw leven positief kan veranderen!

Ik wil weten hoe mijn zorgen en stress verdwijnen!

Reacties 1

  1. Pingback: Gelukkig zijn met het leven dat je nu hebt! Hoe kan dat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *