waar vind ik nieuw werk

Solliciteren als 50-plusser

Gerda den Admirant Solliciteren kun je leren 2 Reacties

vrouw van middelbare leeftijd die gaat solliciteren

Solliciteren als 50-plusser: een kansloze missie? Je bent de 50 gepasseerd en hebt geen werk meer.

Misschien heb je jaren achter elkaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt en ben je toch je baan kwijt geraakt.

Allerlei oorzaken kunnen er voor gezorgd hebben dat je nu op straat staat. En zie dan maar eens opnieuw werk te vinden!

Voor sommige mensen lijkt de situatie nog lastiger.

Door omstandigheden van verlies van partner zijn ze genoodzaakt om zelf weer kostwinner te worden.

Maar ze zijn al heel lang uit het arbeidsproces. Hoe gaat het lukken om toch weer een betaalde baan te vinden?

In dit artikel tips en mogelijkheden die er zijn en wat je zelf kunt doen!

Dan zijn er zeker kansen!

Oorzaken waarom je als 50-plusser moet solliciteren

Misschien ben je pas je baan kwijt geraakt nadat je het wel of niet hebt zien aankomen. Een faillissement, een fusie of inkrimping van een bedrijf kunnen de oorzaken zijn van ontslagen. Mogelijk heb je jaren aaneengesloten in hetzelfde bedrijf gewerkt.

Dan had je een vast contract en is het financiële plaatje in eerste instantie nog wel te overkomen, maar uiteindelijk is het voor bijna iedereen een klap wanneer je op straat komt te staan.

Bij inkrimping kan het te maken hebben met het verdwijnen van een functie en dan is het zuur wanneer het precies jouw functie betreft. Ook kan het zijn dat bedrijven samen gaan en van 2 personen met dezelfde functie nog maar 1 kan blijven.

Dan wordt er gekozen en kan de leeftijd doorslaggevend zijn wanneer jij moet vertrekken.

ontslag van werknemers

Soms verdwijnen banen gewoon door vooruitgang in ontwikkeling. Denk aan digitalisering en automatisering. Daardoor komen weer andere functies beschikbaar maar zijn veel administratieve functies opgeheven.

Wanneer jij nog een ouderwetse opleiding had en niet voldoende bijscholing hebt gehad om met je tijd mee te gaan kan het zijn dat je baan verdwijnt. Je past niet meer in het bedrijf en er vindt verjonging en modernisering plaats.

Het kan ook zijn dat je je partner verloren hebt door scheiding of overlijden. Wanneer je gekozen had voor thuisblijven en jullie van 1 salaris leefden, dat verdwenen is, heb je zelf weer de plicht om een baan te zoeken.

Ik heb die situatie om mij heen gezien en weet dat die heel moeilijke omstandigheden met zich mee brengt. Je hebt een groot gat in je cv en zie dan maar eens met jouw leeftijd van 50+ weer aan het werk te komen!

Ik besef dat ik niet alle oorzaken heb genoemd, maar duidelijk is dat er een situatie bij kan zitten die je herkent en waardoor ook jij als 50-plusser je genoodzaakt ziet om opnieuw te gaan solliciteren.

Wat het met je doet om als 50-plusser te moeten solliciteren

Elke situatie brengt weer andere gevoelens met zich mee. Je kunt je afgedankt voelen, of afgewezen. Gevoelens van hopeloosheid en angst komen naar boven. Je zelfvertrouwen krijgt een knak en je gevoel van eigenwaarde.

Wanneer je je partner bent kwijt geraakt kun je ook financieel in een moeilijke situatie zijn terecht gekomen. Meestal ben je even de weg kwijt en komt er gewoon niets uit je handen. Gun jezelf die tijd!

Je weet dat je verder moet en dat het ook van je verwacht wordt. De naaste familieleden lijden mee en willen je misschien troosten en steunen, maar je ziet nog niet zo snel een positieve uitweg.

en stukje professionele begeleiding is bijna altijd op zijn plaats. Wanneer je in een dip zit lukt het niet om positief en optimistisch te gaan solliciteren.

man zoekt op de computer naar mogelijkheden

Je gaat eerst door een soort rouwproces en die tijd heb je nodig om je evenwicht weer terug te vinden. Het is daarom belangrijk dat je werkt aan je zelfvertrouwen voordat je actief gaat solliciteren.

Via een professionele hulpverlener of een online cursus kun je daarmee aan de slag gaan. Het helpt je om anders en met meer vertrouwen weer actief te worden bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Stappen te nemen wanneer je als 50-plusser gaat solliciteren

Je oude werkgever zal je vast verteld hebben welke stappen je moet en kunt nemen. Het UWV speelt een grote rol. Je meldt je aan voor de WW en een loopbaanadviseur en andere hulpverleners zullen je ook de weg wijzen hoe je verder kunt gaan.

Het UWV heeft een uitgebreide site met veel informatie. Kijk er op om je te oriënteren. Je ziet dat je lang niet de enige bent op jouw leeftijd zonder werk, maar ook wat je mogelijkheden zijn.

In de uitgave van online Plus over dit onderwerp kwam ik nog het volgende tegen:

Mensen die op de datum van het ontslag de vijftig zijn gepasseerd en op dat moment tenminste tien jaar bij dezelfde baas hebben gewerkt, hebben recht op een transitievergoeding. Dat is de benaming voor de wettelijke ontslagvergoeding die twee jaar geleden op 1 juli 2015 ingegaan is.

Dit is een andere rekenmethode dan wanneer je nog geen vijftig bent. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van hoe lang iemand in dienst is geweest, wat het salaris was en de leeftijd.

Het maakt dus wel uit hoe oud je bent en hoe lang je bij je vorige baas gewerkt hebt! Mogelijk dat dát nog een klein beetje de pijn van dit moment verzacht.

Maak de balans op wanneer je als 50-plusser moet solliciteren

Wanneer je met een klein beetje meer vertrouwen de toekomst tegemoet kunt zien is het ook belangrijk om de balans op te maken.

Hoewel je misschien jarenlang hetzelfde werk hebt gedaan voor hetzelfde bedrijf is het goed mogelijk dat je het al die tijd vol gehouden hebt omdat het zekerheid bood aan inkomsten en daarmee een dak boven je hoofd en brood op de plank.

Maar had je nog wel plezier in je werk en gaf het je nog wel voldoening?

Ik weet van veel mensen die met ontslag zijn gegaan, ook al was het op oudere leeftijd, en daarna heel wat anders zijn gaan doen. Ik denk nu aan iemand van ruim 50 jaar die heel zijn leven bij een drukkerij had gewerkt.

Hoewel hij het werk heel goed deed en erg precies was, bleek dat zijn baan toch ging verdwijnen.

Hij realiseerde zich op dat moment dat hij eigenlijk net zo lief iets anders was gaan doen met zijn leven. Wanneer hij jong was geweest had hij timmerman willen worden.

De precisie van zijn oude werk had daar ook goed van pas gekomen, maar hij besefte dat een opleiding voor timmerman op zijn leeftijd niet meer haalbaar was.

Uiteindelijk heeft hij actief gesolliciteerd naar banen waarvan hij vond dat ze bij hem zouden passen en is hij als leidinggevende op een veevoederfabriek terecht gekomen.

leraar middelbare school

Een andere vriend van ons werkte al jaren bij de toenmalige PTT. Jongeren onder ons weten al bijna niet meer wat dat voor bedrijf was! Ze hadden het monopolie van de Post – Telegraaf en Telefoon.

Het bedrijf leek niet kapot te kunnen gaan, maar uiteindelijk is er door privatisering van staatsbedrijven erg veel veranderd. Er is veel concurrentie bij gekomen en door digitalisering en online contacten is veel gewone post verdwenen.

Onze vriend zag die bui ook hangen en voordat zijn ontslag werd aangekondigd heeft hij zich georiënteerd en voor zichzelf de balans opgemaakt en heeft hij een baan gevonden bij het middelbaar onderwijs.

Kansen op de arbeidsmarkt als 50-plusser

Radar heeft een onderzoek gedaan onder 50 plussers met de vraag wat men dacht over de kansen op de arbeidsmarkt als 50 plusser. Het grootste gedeelte van de ondervraagden gaven aan dat leeftijdsdiscriminatie een groot struikelblok was om als 50 plusser te solliciteren.

Ook werd door veel mensen aangegeven dat 50 plussers te duur zijn voor een werkgever. Daarnaast vond men dat de ervaring van oudere werknemers niet op waarde geschat.

Werkgevers zouden beloond moeten worden door 55-plussers in dienst te nemen. Daarnaast moeten ze overtuigd worden van de kracht van deze medewerkers.

Het aanbieden van extra cursussen of begeleiding is voor 42% van de ondervraagden zinvol als zij zich weer op de arbeidsmarkt storten.

Veel ex-werknemers hebben jarenlang niet gesolliciteerd en moeten dus helemaal opnieuw beginnen met het schrijven van een nieuwe sollicitatiebrief en een goede cv.

Wel 72% zegt dat loopbaanbegeleiding zinvol kan zijn en 44% kijkt positief tegen een cursus computer- en/of internetgebruik aan.

Een groot deel, wel 55% van de respondenten, heeft gebruik gemaakt van cursussen of begeleiding. Hierbij lag de focus met name op sollicitatietraining. En 41% vond die cursussen nuttig of heel nuttig.

Ik kan je verschillende goede cursussen aanbevelen die te maken hebben met deze situatie. Ik zal ze aan het eind van dit artikel onder elkaar zetten.

Werkloze 50-plusser is niet kansloos op de arbeidsmarkt

De bewustwording dat 50-plussers niet kansloos zijn op de arbeidsmarkt is belangrijk om positief verder te kijken.

Blijf positief en bedenk wat je echt zou willen gaan doen en onderzoek de mogelijkheden! Voor sommige mensen blijkt achteraf een ontslag juist een geweldige ontwikkeling van henzelf met zich mee te brengen.

Ze krijgen kansen op een heel ander gebied of ze gaan voor zichzelf beginnen en volgen hun hart bij de keuze van werk. Natuurlijk vraagt dit om een stukje lef maar wanneer je in eerste instantie nog een goede uitkering krijgt is het te proberen!

Met de verhoging van de AOW leeftijd in de huidige wetgeving is het belangrijk om ook na je vijftigste nog een goede baan te vinden. Velen van ons hebben nog wel enkele jaren te gaan!

Voordelen voor de werkgever  bij in dienst nemen van een 50-plusser

Het UWV heeft de voordelen voor werkgevers en intermediairs, om oudere werknemers aan te nemen, netjes onder elkaar gezet:

Loonkostenvoordeel

Een werkgever kan vanaf 1 januari 2018 mogelijk een loonkostenvoordeel krijgen wanneer hij een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst neemt. Je hebt dan zelf een verklaring daarvoor nodig van het UWV. Het gaat dan voor de werkgever om een belastingvoordeel.

Jobs in hout geschreven

Compensatieregeling oudere werknemer

Wanneer je vóór 8 juli 1954 geboren bent en op zijn minst 52 weken onafgebroken een WW-uitkering hebt ontvangen kan een nieuwe werkgever gebruikmaken van de compensatieregeling oudere werknemers.

De werkgever krijgt dan in de eerste 5 jaar dat je aan het werk bent bij hem een ziektewet uitkering  wanneer je ziek wordt. Let wel op: dit geldt alleen als je op of na 8 juli 2009 bij je werkgever in dienst bent gekomen.

Heb je uitzicht op een baan, maar twijfelt de werkgever of je het werk aankunt? Dan is een proefplaatsing misschien een goede oplossing. Je gaat dan 2 maanden werken bij een werkgever.

Hierdoor krijg je de kans om ervaring op te doen en je te bewijzen in de functie. Tijdens de proefplaatsing houd je gewoon je uitkering en betaalt de werkgever je nog geen salaris.

Je nieuwe werkgever moet wel op papier verklaren dat hij van plan is om je een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden. Na de proefplaatsing is een proeftijd niet meer nodig. Als zowel jij als je werkgever tevreden zijn over de proefplaatsing, kan je direct in dienst treden.

Er zijn wel verhalen van werkgevers die misbruik maken van deze regeling. Ze hebben 2 maanden een gratis werknemer en bieden daarna een 0-uren contract aan, waarbij je niet veel uren werkt.

Na 6 maanden kunnen ze het contract weer beëindigen. Maar gelukkig gebeurt dat niet altijd zo!

Voorwaarden proefplaatsing

Een werkgever kan een proefplaatsing aanvragen wanneer je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt en men verwacht dat je zonder die proefplaatsing moeilijk werk zult vinden.

Ook kan de werkgever een proefplaatsing aanvragen wanneer je een WW-uitkering hebt en moeilijk zonder proefplaatsing werk kunt vinden.

Bij deze regeling zijn nog wel wat voorwaarden die uitgebreid genoemd worden op de site van het UWV

Verschillende tips om werk te vinden als 50-plusser

We zagen al eerder in dit artikel dat veel senioren het lastig vinden om te solliciteren om aan een nieuwe baan te komen.

Maar het is niet onmogelijk en met wat tips en voorbereiding maak je meer kansen op een nieuwe baan.

een mooie baan gevonden

Een positief uitgangspunt: Laat in je sollicitatiebrief zien dat jij, juist als senior, iets te bieden hebt. Ga niet smeken!

In de arbeidsmarkt zit geen enkel bedrijf op mensen met een negatieve houding te wachten! Ze willen graag mensen die iets te bieden hebben en overtuigd zijn van hun kunnen.

Wees jezelf: Doe je niet anders voor en maak het niet mooier dan het is. Daar wordt al snel doorheen geprikt. Wees daarom eerlijk en duidelijk over jezelf. Op die manier wordt er een goed beeld van je gevormd.

Een afwijzing: Veel 50-plussers hebben, zeker in het begin, erg veel last van een afwijzing. Het is niet nodig om je daar voor te schamen! Er is een gemiddelde van ongeveer tien keer solliciteren voordat je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Maar ook al duurt het bij jou iets langer, dan zou ik zeggen: ga door en kijk of je nog iets kunt verbeteren, eventueel met hulpmiddelen.

Veeleisende advertenties: laat je er niet door afschrikken. Jij weet wat je wel en niet kunt.

Wanneer je denkt de functie aan te kunnen mag je dat gerust in je sollicitatiebrief schrijven! Maar blijf jezelf en blaas niet te hoog van de toren.

Je leeftijd: Een struikelblok? Ga er niet over in discussie wat de voor en nadelen zijn van je leeftijd. Blijf bij de functie eisen en laat zien wat jij in huis hebt. Dat moet ze overtuigen.

De sollicitatiedokter helpt bij het solliciteren als 50-plusser

Perry Kroes
Perry Kroes

De sollicitatiedokter heeft 2 belangrijke boeken geschreven volop aanwijzingen om succesvol te solliciteren. Het gaat om Het cv handboek en Het Sollicitatiebriefhandboek.

Perry Kroes is de naam van de sollicitatiedokter en hij zegt van zijn boeken:

Sinds 2010 heb ik duizenden werkzoekenden geholpen om de baan van hun dromen te veroveren. Dit doe ik vrijwel uitsluitend digitaal; via de website, email, telefoon, skype en mijn e-books.

Ik geloof dat iedereen een baan verdient waar hij of zij gelukkig van wordt.

Ook jij! Mijn missie is om jou deze baan te helpen veroveren.

In het eerste boek geeft hij veel informatie over hoe je CV eruit moet zien en hoe je dat kunt opstellen.

Het andere boek bevat veel tips en aanwijzingen waar je allemaal aan moet denken bij een sollicitatie.

Perry Kroes heeft als sollicitatie dokter een uitvoerige site met ook veel ervaringsverhalen.

Eén van de verhalen vind je hieronder:

Het verhaal van Paula die solliciteerde als 50-plusser

Begin 2016 werd ik, na 27 jaar werkzaam geweest te zijn bij dezelfde werkgever, als gevolg van een reorganisatie boventallig verklaard. Ik was toen 52 jaar. De eerste paar dagen overheerste een paniekgevoel want mijn financiële zekerheid viel weg.

Maar toen de eerste paniek wegebde, realiseerde ik me ook dat mijn ontslag iets moois kon betekenen. Namelijk de kans om een ander pad in te slaan. Want dat ik iets anders wilde dan ik altijd gedaan had, was me al een hele tijd duidelijk.

Het was me alleen nog niet duidelijk wat dat ‘iets’ dan was.

Mijn zoektocht naar ‘wat wil ik nu eigenlijk’ leidde tot de opleiding tot Wmo consulent. Een kansrijk beroep aldus het UWV. Al tijdens de opleiding begon ik met solliciteren.

In de praktijk bleek het zonder relevante werkervaring onmogelijk om een baan bij een gemeente te krijgen.

Wat dat betreft loop je als omgeschoolde 50-plusser tegen dezelfde problemen aan als een pas afgestudeerde zonder arbeidsverleden.

Nu ben ik nogal eigenwijs en ik weigerde me neer te leggen bij het idee dat de arbeidsmarkt niet meer op mij zou zitten wachten.

Direct nadat ik te horen kreeg dat ik ontslagen zou worden, begon ik tijd en energie te investeren in mijn LinkedInprofiel, mijn cv en in het (leren) netwerken. Ik maakte gebruik van het outplacementtraject dat mijn voormalige werkgever aanbood.

vrouw middelbare leeftijd is blij

Ook sleutelde ik aan mijn elevator pitch – iets waar ik voor die tijd nog nooit van had gehoord – tot ik mijn verhaal helder en spontaan kon overbrengen. Daarna verdiepte ik me in het ‘nieuwe solliciteren’.

En vervolgens volgde ik webinars en workshops die georganiseerd werden door het UWV en door deBroekriem. Die workshops waren zeker niet allemaal even nuttig, maar ik heb er al met al toch wel veel van opgestoken.

Netwerken loont!

Dat netwerken loont, is gebleken. Via mijn netwerk vond ik begin 2017 een werkervaringsplaats bij een gemeente in mijn regio. Met behoud van mijn WW-uitkering kon ik drie maanden werkervaring opdoen. Aan die werkervaringsplaats is vandaag een einde gekomen.

Na drie geweldig leerzame en gezellige maanden heb ik afscheid genomen van mijn “collega’s”.

Zodra mijn ‘relevante werkervaring’ op mijn LinkedIn-profiel verscheen, merkten recruiters mij op. Ik kreeg uitnodigingen voor gesprekken. Volgende week ga ik via een detacheerder aan de slag als Wmo consulent bij een andere gemeente.

Voor deze baan werd ik bij de gemeente voorgesteld door iemand uit mijn netwerk. Natuurlijk moest ik het sollicitatiegesprek zelf voeren, maar de ingang was er.

Daarmee heb je als sollicitant een streepje voor op de concurrentie die een sollicitatiebrief moet schrijven.

Vanzelfsprekend besef ik dat het niet voor elke 50-plusser gemakkelijk zal zijn om aan nieuw werk te komen. Niet elke branche is even toegankelijk.

Maar ik denk wel dat een positieve grondhouding van groot belang is bij het vinden van een nieuwe baan!

– Paula van Huijstee

Belangrijke leerpunten:

 • Ontslag is zwaar, maar biedt ook kansen.
 • Check de lijst met kansberoepen en school je zo nodig om.
 • Zoek naar creatieve manieren om je eerste beetje ervaring op te doen (zoals drie maanden werkervaring opdoen met behoud van uitkering)

Jouw kansen vergroten bij het vinden van werk als 50-plusser

Neem alle tips ter harte wanneer jij al zonder werk bent of binnenkort zonder werk zult zijn. Laat je niet te veel de put in drukken en wanneer je zelfvertrouwen mist ga daar dan eerst mee aan de slag. Bekijk of de cursus Blijvend Zelfvertrouwen iets voor je is.

Een andere aanrader is de cursus Vind je ideale baan”

En natuurlijk de boeken van de sollicitatiedokter Perry Kroes:

Het sollicitatiebriefhandboek en Het Curriculum Vitae handboek

Ik hoop dat je mede door dit artikel en de tips die ik je mee wilde geven weer werk zult vinden als 50-plusser!

Met succes solliciteren?

Op zoek naar een nieuwe baan?

logo met vertrouwen leven

Ontvang veel tips waarmee het nu wél gaat lukken!

Ja, daar wil ik meer van weten!

Reacties 2

 1. Ik ben in het verleden nogal een jobhopper geweest. Met name dit werd me niet in dank afgenomen toen ik als vijftigplusser moest solliciteren. Aangezien men mij tot in den treure met uitzendbanen aan de praat hield, moest ik dit zelfs vaker doen. Ik heb uiteindelijk een vaste baan gevonden door mijn verwachtingen naar beneden bij te schroeven.

  1. Beste Ivan,
   Bedankt dat je jouw verhaal hier wilde opschrijven. Iedereen heeft zo zijn eigen ervaringen met banen, solliciteren na ontslag. Ik heb in mijn blogs een aantal tips en mogelijkheden genoemd.
   Fijn dat je nu toch een vaste baan gevonden hebt. Ik hoop dat je het toch naar je zin hebt in deze baan, ook al heb je je verwachtingen wat naar beneden moeten schroeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *