Vergroot je zelfvertrouwen

Voldoende Zelfvertrouwen is belangrijk op veel momenten in je leven!

Bij te weinig zelfvertrouwen herken je veelal de volgende kenmerken:

een laag zelfbeeld, faalangst, relatieproblemen, in zichzelf gekeerd zijn en moeite met keuzes maken of onderpresteren.

Het geeft vaak stress en soms ook depressieve gevoelens.
Misschien herken je bij jezelf één of meerdere kenmerken.

Meer weten
“Ik wil met je zoeken naar een keerpunt in je leven.
Door energie in jezelf te steken wil ik je met deze website laten zien dat er meer zelfvertrouwen kan ontstaan.”

Vergroot je zelfvertrouwen!

Met meer zelfvertrouwen kun je gemakkelijker allerlei zaken oppakken: Doelen en dromen realiseren, relaties aangaan en op het werk en in andere situaties voor jezelf opkomen.

Ik noem hierbij verschillende belangrijke onderwerpen die ons allemaal min of meer aangaan. Of heb jij geen dromen (meer)? Iedereen heeft trouwens met relaties te maken! Je krijgt bij de geboorte al een plaats in een gezin en later ga je op mogelijk op zoek naar een levenspartner. En daarnaast zijn er de relaties met familie en vrienden. Voor de één is de familie er belangrijk en voor de ander spelen vrienden een grotere rol. Maar uiteindelijk hebben we allemaal belang bij goede relaties. Behalve familie en vrienden hebben veel mensen te maken met collega’s en ook die kunnen een belangrijke rol spelen bij ons welbevinden op onze werkplek als we die hebben.

Meer weten

Vergroot je zelfvertrouwen en sta positiever in het leven

Het is bewezen dat met meer zelfvertrouwen geluk in je leven beter bereikbaar is. Bovendien sta je positiever in het leven. Ook zit je beter in je vel en kun je weerbaarder met tegenslagen en frustraties omgaan. Voor iedereen geldt weer een ander levensverhaal. Wat is het fijn om voldoende zelfvertrouwen te hebben en daardoor ook het geluk gemakkelijker te ontvangen! En wat is het bijzonder wanneer je zo sterk bent dat je tegenslagen kunt incasseren en frustraties kunt verwerken! Ik wil je aanmoedigen om verder te lezen op deze website en te onderzoeken hoe een gelukkiger leven met meer zelfvertrouwen ook voor jou mogelijk is!

Neem contact met me op!

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact met me op en vraag naar de mogelijkheden