handen in vertrouwen op Bijbel

Vertrouwen op God

Gerda den Admirant Relatie en zelfvertrouwen, Werken aan je zelfvertrouwen 1 Reactie

Vertrouwen op God is in deze tijd een beladen begrip.

Misschien denk jij wel: wie vertrouwt er nu nog op God?

Of je vindt het juist vanzelfsprekend dat je op God vertrouwt.

Het zijn 2 uitersten van gedachten en toch denk ik dat het thema ‘vertrouwen op God’ de moeite waard is om te bespreken!

Want er zijn veel omstandigheden dat je vertrouwen op God goed kunt gebruiken en je veel houvast geeft om verder te gaan!

Het is voor veel mensen een reden om verder te willen gaan met hun leven, hoe hopeloos het er ook uit ziet!

Verschillende reacties op ‘vertrouwen op God’

Toen ik zocht naar een thema om te bespreken zag ik dat er best vaak gezocht werd op internet op ‘vertrouwen op God’.

Het verbaasde me eigenlijk wel een beetje.

Aan de ene kant heb ik het idee dat mensen die bij een christelijke kerk behoren belijden dat ze op God vertrouwen.

Of dat in de praktijk altijd zo is, is natuurlijk de vraag.

Want zo lang alles voor de wind gaat en we gezegend worden is het niet zo moeilijk om op God te vertrouwen!

Hij zorgt voor ons: we zijn gezond, we hebben het goed, we hebben een gezin en werk en eigenlijk ontbreekt het ons aan niets.

Maar wanneer één van die zekerheden verdwijnt wordt het soms veel moeilijker.

Dan gaan we zoeken naar Bijbelteksten, óf ons vertrouwen op God wordt minder sterk!

En dan heb je aan de andere kant de mensen die niet zo veel vertrouwen hebben mee gekregen.

Vertrouwen in mensen is al zwak, vertrouwen op jezelf heel wankel en vertrouwen op God is dan soms helemaal afwezig.

Er kunnen moeilijke omstandigheden zijn op velerlei gebied waardoor vertrouwen op God nooit aanwezig is geweest.

Oorzaken van te weinig vertrouwen op God

Ik noem een aantal oorzaken waardoor er geen of te weinig vertrouwen op God aanwezig is:

 • geloof in God is afwezig
 • verliezen geleden van bijvoorbeeld man, vrouw, kind of ander naast familielid
 • gezondheidsproblemen
 • je grootste wens ging niet in vervulling: je ontving bijvoorbeeld geen levenspartner of kind
 • je kent de Bijbel niet met een schat aan informatie met bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen die vertrouwen op God in moeilijke omstandigheden
 • het ontbreken van ‘leesbare brieven’, voorbeelden van mensen die leven in vertrouwen op God
 • tegenslagen
 • een kritisch karakter
 • geen God nodig
 • weinig zelfvertrouwen

Ik heb zo een aantal oorzaken van geen vertrouwen op God genoemd.

Toen ik over dit thema nadacht kwamen allerlei omstandigheden in mijn gedachten waarin het gewoon moeilijker is om je vertrouwen op God te stellen.

Mogelijk herken jij ook wel situaties zoals ik ze heb aangegeven.

Pakweg 50 jaar geleden was Nederland nog een christelijke natie en in de tweede wereld oorlog, en even daarna, zaten de kerken nog vol!

Grote Kerk Kampen

We verwachtten het als volk van God en stelden ook ons vertrouwen op God.

We geloofden nog in een God die ons leven bestuurt en leidt.

Steeds meer mensen zeggen God vaarwel, hebben Hem niet nodig en kunnen het zelf wel!

En dat gaat goed totdat we tegen onze grenzen aanlopen.

Maar of dat het vertrouwen in God weer terug brengt is niet vanzelfsprekend helaas!

Geloof in God is afwezig

Steeds meer mensen haken af en gaan niet meer naar de kerk.

Hun kinderen krijgen niets meer mee van de Bijbel of van God en weten helemaal niets meer.

Zeker wanneer ze naar een Openbare Basisschool gaan is God de grote Afwezige in hun leven.

Er is geen vertrouwen op God meer te bespeuren, want ze hebben nog nooit van God gehoord.

God bestaat voor hen niet meer!

Na verlies van dierbaren ook verlies van vertrouwen op God

Zo lang je gelukkig was vertrouwde je op God.

Maar nu je man of vrouw, je broer of zus, je zoon of dochter er niet meer is, ben je ook je vertrouwen op God kwijt geraakt.

God had het kunnen voorkomen en heeft dat niet gedaan.

En daarmee heeft God ook voor jou afgedaan!

Het kan ook anders: je leest er over in de Bijbel en je kunt het zien in levens om je heen van mensen die wél zijn blijven vertrouwen op God.

Daar vertel ik verderop meer over!

Gezondheidsproblemen kunnen schade aanbrengen in je vertrouwen op God

Ook bij gezondheidsproblemen zijn er 2 reacties: je vertrouwen op God brokkelt af óf je vertrouwen op God, je houvast, wordt sterker.

Je houd je vast aan de beloften van God. Hij belooft erbij te zijn en je kracht te geven naar kruis.

Hij belooft een betere toekomst en je gaat de betrekkelijkheid en tijdelijkheid van dit leven inzien.

In de Psalmen lees je al over de moeiten en zorgen die er kunnen zijn en dan lees je in Psalm 42 “Maar ik vertrouw op God, mijn God!” Hoewel even later David, die deze Psalm zong, God helemaal kwijt lijkt te zijn.

Zo kan het in het geloof gaan: op en neer! Zo kunnen de 2 reacties door elkaar heen lopen!

Geweldig wanneer je kunt leven met vertrouwen! Dat maakt je leven lichter, hoe zwaar je het ook hebt!

Hoewel Jezus op aarde veel mensen heeft genezen, gebeurt dat nu niet altijd meer.

Met die genezingen heeft Hij tekenen opgericht van het Rijk dat komen gaat.

Maar nu zien we helaas dat ons lichaam zwak is en dat onze krachten plotseling of geleidelijk kunnen afnemen.

Een onvervulde levenswens kan het vertrouwen op God uithollen

Als kind vertrouwde je vanzelfsprekend op God; je had dat vertrouwen van je ouders mee gekregen en wist niet beter dan dat God voor je zorgde.

En dat deed Hij ook! Je was gezond, je groeide op, deed een mooie opleiding en kreeg verantwoordelijk werk.

Maar om je heen kregen al je vrienden en vriendinnen verkering terwijl jij alleen achter bleef.

En je bad om een partner en je werd ouder en bleef alleen.

Had God er niet voor kunnen zorgen dat jij ook een een vrouw of man ontving met wie je samen het leven door kon gaan?

En had God jou niet kinderen kunnen toe vertrouwen die je graag tot vreugde van hun Schepper had willen opvoeden in liefde?

Allemaal vragen waar je niet zo snel een antwoord op weet.

Misschien heeft God een andere bedoeling met jouw leven!

Mogelijk krijg jij een andere missie die je in vertrouwen op God mag vervullen!

Het kan pijnlijk blijven en heel veel moeite kosten om in die weg te berusten.

Toch zijn er voorbeelden van mensen die daarin Gods leiding zien en op God blijven vertrouwen!

De Bijbel is onbekend waardoor je vertrouwen op God mist

De Bijbel wordt ook wel het Woord van God genoemd of Gods brief aan ons.

Vooral het evangelie staat vol van Gods Liefde voor ons als mensen.

Maar daarnaast zijn er ook de Psalmen waarin je mensen aan het woord hoort die iets over hun relatie met God laten zien.

Ze kunnen vol vertrouwen op God Hem loven, maar ook kunnen ze in vertwijfeling uitroepen: “Waar is God op wie ik vertrouwde?”

En zo zie je de levensstrijd van verschillende mensen terug.

Steeds weer opnieuw wordt er gezocht naar God en zie je ook dat vertrouwen op God op en neer gaat.

Wanneer je ervaringsdeskundigen aan het woord wilt laten over hun vertrouwen op God dan is het boek van de Psalmen aan te bevelen om te lezen!

Waar zijn onze voorbeelden in vertrouwen op God?

Wat is het belangrijk om voorbeelden te hebben! Als kind zijn je ouders, de juf of meester, je oudere broer of zus je voorbeelden.

Vanavond kreeg ik nog een filmpje opgestuurd van onze zoon uit Kazan. Zij hebben 2 kinderen: een dochtertje van 2 en half en een zoontje van een aantal maanden.

Hun zoontje Ivan krijgt nog borstvoeding en natuurlijk gaf hun dochtertje van 2, Liza, ook haar pop heel serieus borstvoeding!

We leren onze kinderen praten en als het goed is zien ze ook ons geloof en vertrouwen op God.

gezin met 2 kinderen

Dat wil niet zeggen dat elk kind, wanneer hij of zij volwassen wordt bij dat geloof blijft en ons vertrouwen op God over neemt.

We weten en geloven dat God met Zijn Heilige Geest ook harten moet inwinnen voor Hem.

Maar toch zijn die voorbeelden belangrijk!

Hebben we nog oma’s en opa’s die iets laten zien van hun leven met God en hun vertrouwen op God?

Tegenslagen versperren ons vertrouwen op God

Tegenslagen: wie kent die niet?

Vroeg of laat hebben we er allemaal mee te maken!

De één is wat weerbaarder dan de ander, maar tegenslagen geven ook een dubbele reactie.

Het kunnen financiële tegenslagen zijn van een bedrijf dat failliet gaat, een ontslag, of een relatie die eindigt.

Ook ongevallen, en daardoor gehandicapt verder moeten leven, kan ons leven totaal overhoop schudden.

We hebben het zelf gezien nadat één van onze kinderen een ongeluk overkwam en daar een dwarslaesie aan overhield op 18 jarige leeftijd.

En wat waren we toen verwonderd dat het, zowel bij hem, als bij ons, geen opstand gaf als reactie!

Wij hebben dat als een gave van God gezien en waren dankbaar dat God kracht gaf om deze tegenslag te dragen.

Zo zelfs dat onze Pieter mag getuigen van zijn vertrouwen op God door alles heen.

In maart is er een uitgebreid interview met hem geweest in het Reformatorisch Dagblad en in augustus heeft hij tijdens een kerkdienst in de Laurenskerk gesproken over hoe hij dit alles heeft verwerkt.

De dienst had als thema: Hoe ga ik om met tegenslag en werd geleid door Ds. C.M. van Loon

Maar het kan ook anders gaan! Je kunt het uitschreeuwen: “Waar is God nu ik Hem nodig heb?”

Een kritisch karakter

Ik kom zelf best wel uit een wat kritische familie en heb daar ook een behoorlijke dosis van mee gekregen.

En in het onderwerp ‘vertrouwen op God’ kom je jezelf dan nogal eens tegen! 🙂

Je kunt ook wat kritisch naar het Woord van God kijken en je wilt eigenlijk dat het allemaal helemaal klopt.

En waarom heeft God heel veel dingen gedaan zoals Hij gedaan heeft?

Er kunnen vanuit een kritisch karakter ook veel vragen gesteld worden over God en aan God.

biddende handen

Ik heb gelukkig een predikant als man die de meeste kritische vragen wel kan beantwoorden.

Maar wat kost het hem soms moeite om het zo uit te leggen dat ik mijn vertrouwen op God niet kwijt raak.

Wat is het dan heerlijk wanneer je een zachtmoediger karakter hebt en daarin zo veel liefde van God ziet en dat ook mag uitstralen naar anderen.

Het kan mij wel eens jaloers maken. Maar aan de andere kant: wanneer je eenmaal overtuigd bent van de goedheid en wijsheid van God, dan kan het eigenlijk ook niet meer stuk!

Geen God nodig zorgt voor afwezigheid van vertrouwen op God

Jij kunt je boontjes zelf wel doppen? Jij hebt God helemaal niet nodig?

Ik herinner me een verhaal van mijn moeder. Ze vertelde over een vriend die niet geloofde in God.

Hij vond het dan ook totaal niet nodig om voor het eten te bidden of te danken: daar had hij toch zeker zelf voor gewerkt?

Totdat hij een ernstig bedrijfsongeluk kreeg en niet meer kon werken voor zijn brood!

Natuurlijk hadden we ondertussen in Nederland goede sociale voorzieningen en zijn vrouw kon als verpleegkundige ook wel wat geld binnen brengen.

Toch ging deze vriend nadenken over wat hij gezegd had, toen hij zag hoe kwetsbaar het leven kan zijn.

En aan het eind van zijn leven vroeg hij speciaal naar mijn moeder om toch nog iets te horen van haar geloof en vertrouwen op God.

Wanneer jij denkt God niet nodig te hebben kan het heel lang duren voordat je tegenslagen krijgt en het zelf niet meer kunt.

We kunnen tegenwoordig erg veel; onze kennis en techniek is verder dan ooit tevoren. En het blijft doorgaan.

Steeds opnieuw zijn er weer ontwikkelingen die we niet voor mogelijk hadden gehouden.

Maar toch kan de trein ineens weer stilstaan.

Met alles wat je kunt bezitten, of alles wat je kunt presteren, kan je je arm en alleen voelen en ongelukkig.

Door Gods Liefde te ervaren en op Hem te vertrouwen ben je pas echt rijk en gelukkig!

Weinig zelfvertrouwen kan vertrouwen op God in de weg staan

Ik las vandaag een vraag op het Refoweb van een jongen die moeite had met vertrouwen op God.

Eigenlijk had deze jongen weinig vertrouwen om zich heen mee gemaakt.

Hij was er als het ware niet in opgevoed.

Waarschijnlijk had hij geen vertrouwensrelatie gezien bij zijn ouders of in het gezin en de omgeving waarin hij was opgegroeid.

Ook had hij weinig zelfvertrouwen mee gekregen in de opvoeding.

Hij was niet bevestigd en gestimuleerd en mogelijk had hij ook niet veel complimenten als kind gekregen.

Met dat hij weinig zelfvertrouwen had kostte het hem ook veel moeite om God te vertrouwen.

Drs. Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool beantwoordde deze vraag.

En ze stelde dat het zeker belangrijk was om zelfvertrouwen te hebben ontvangen om ook God te kunnen vertrouwen.

Maar het was vooral belangrijk om God als de gever van jouw gaven te erkennen.

Door jouw gaven en talenten te ontwikkelen en er mee aan het werk te gaan ontvang je meer zelfvertrouwen.

Ze zegt: “Zelfvertrouwen begint dus met ontvangen en ontdekken waar God jou in gezegend heeft. Met welke persoonlijkheid, welke talenten en welke kwaliteiten.

In die zin hebben zelfvertrouwen en vertrouwen op God dus alles met elkaar te maken. Mijn zelfvertrouwen ontleen ik aan mijn vertrouwen in God.

Ik weet zeker dat God een mens niet overvraagt. De moeite voor ons is nooit groter dan de kracht onder ons.

Als je fundament goed is, als de Heere God de basis van je bestaan is, heb je ook de ruimte om in vertrouwen je medemens te benaderen.

En ook daarin geldt dat wat je zaait, je ook zult oogsten. Als je vriendelijkheid zaait, zul je vriendelijkheid oogsten. Als je liefde en vertrouwen zaait, zul je die ook ontvangen.”

Natuurlijk is dat geen absoluut gegeven. Maar het werkt wel!

Conclusies

1.Vertrouwen op God is niet vanzelfsprekend.

We hebben voorbeelden nodig, de Bijbel, het Woord van God waarin we mensen met dezelfde vragen en strijd leren kennen, maar ook Gods Liefde en Trouw.

Juist omdat God trouw is kunnen we Hem vertrouwen. Maar dat moet je dan ook wel ontdekken!

2.Ons karakter, de tegenslagen, onze opvoeding, onze verliezen en onvervulde wensen kunnen er voor zorgen dat we ons vastklemmen aan God en Hem vertrouwen wat er ook gebeurt en zoeken naar Gods leiding in ons leven.

Maar het kan ook een tegenovergestelde reactie geven: Waar is God, nu ik Hem zo hard nodig heb én had Hij dit niet kunnen voorkomen!”

3. Wat zijn ervaringsdeskundigen en voorbeelden van levensbelang wanneer het gaat om vertrouwen op God!

En wat is kennis van God door Zijn Woord, de Bijbel, daarnaast belangrijk!

Maar ook het zoeken van God door te bidden en je strijd, je twijfel, en je vragen eerlijk naar God toe uit te schreeuwen!

man in gebed

Dat wordt in de Bijbel ook gedaan en dat geeft herkenning.

God wil met Zijn Heilige Geest jouw leven weer richten op God.

Hij kan er voor zorgen dat je vertrouwen op God gaat groeien en dat jij een rijk en gevuld leven mag hebben.

Wanneer te weinig zelfvertrouwen je belemmert op God te vertrouwen

Er kunnen situaties zijn waarbij jij te weinig zelfvertrouwen hebt ontwikkeld.

Daarbij mag je ook hulp zoeken bij mensen om je heen.

Je hebt bemoediging nodig en mensen kunnen je helpen door te wijzen op de gaven die jij hebt.

Een pastor of psycholoog kan een hulp zijn die jij nodig hebt.

Maar ook een cursus waarbij jij mag ontdekken hoe mooi jij bent gemaakt kan helpen om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en daardoor betere relaties te onderhouden.

Op die manier kan meer zelfvertrouwen je ook helpen om je meer vertrouwen op God te geven.

Ook Corrie ten Boom is een voorbeeld voor velen in haar vertrouwen op God.

Zij heeft een boek geschreven met als titel ‘Vertrouw op God’.

Vertrouw op God

boek vertrouw op God

Corrie ten Boom heeft ervaren dat vertrouwen op God haar nieuwe moed en kracht gaf. Ze schrijft er over in haar boek.

Bestellen


Wil jij een stabiele en gelukkige relatie?

Logo met vertrouwen leven 2018

Hoe jouw relatie goed kan blijven!

Ja, ik wil er meer van weten!

Ben jij op zoek naar meer Zelfvertrouwen?

logo met vertrouwen leven

Ontdek hoe jij je zelfvertrouwen kunt vergroten!

Ontvang meer info

Reacties 1

 1. Pingback: Gelukkig zijn met het leven dat je nu hebt! Hoe en wanneer dat mogelijk is

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *